Welkom! Je bent op de juiste plek als je vindt dat het tijd is voor een nieuwe kijk op loopbanen.

Petra & Charlotte

Wat is een deep career?

Na jaren ervaring in individuele loopbaanbegeleiding kwam de vraag naar het breder perspectief op de loopbaan steeds meer op de voorgrond. Deep Careers is onze poging een leefbaar alternatief te formuleren als vertrekpunt voor levengevende gesprekken met loopbaanprofessionals. We nodigen je uit anders te kijken naar loopbanen om werk werkbaar te houden en de vele aspecten van de veranderende samenleving en wereld te integreren.

Blog

Deep Careers is een platform voor professionals die met loopbanen bezig zijn. We inspireren jou om op een andere manier naar loopbanen te kijken. Deze artikels en gesprekken inspireren, en helpen aanzetten anders te denken over werk door het onbespreekbare bespreekbaar te maken en het voor de hand liggende in vraag te stellen.

Voor wie

Er is een shift nodig in hoe we denken over loopbanen. Om Deep Careers als mogelijkheid te onderzoeken, gaan we in gesprek met alle partijen die een invloed hebben op loopbanen. Het beleid gevend kader bepaalt welke mogelijkheden we hebben. De pers bepaalt dan weer waar de aandacht op wordt gelegd. Werkgevers, hrprofessionals en loopbaancoaches kunnen er daadwerkelijk mee aan de slag. We hebben alle betrokkenen nodig om de blik op loopbanen te verruimen. 

Voel je je aangesproken?

“We are never going to be able to solve our problems with the same order of consciousness that created these problems."

- Albert Einstein (1879-1955)

Over ons

Aangenaam, wij zijn Charlotte en Petra. Beide gebeten door werk, loopbanen en de toekomst van samenleven. We zijn Deep Careers gestart vanuit de overtuiging dat loopbanen een hernieuwd perspectief en aanpak nodig hebben. Het perspectief van long path, echtheid en bijdrage. Wil je meer weten over ons, lees dan zeker verder.

“Don’t ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and then go do that. Because what the world needs, is people who have come alive."

- Howard Thurman (1899-1981)