Waarom?

Er is een shift nodig in hoe we denken over loopbanen en het beleid gevend kader. De loopbanen vandaag werken niet goed, mensen zitten vast in fake careers en putten zichzelf en hun leefomgeving uit. Zonder de uitwisseling en samenwerking tussen alle professionals die een invloed hebben op loopbanen, kunnen we niet evolueren naar een nieuw perspectief. Wat broodnodig is voor een hoop mensen om een hoop redenen.

Behoeften

Onderstaande verlangens motiveren ons een andere kijk op loopbanen te onderzoeken.  

Loopbanen die gevormd worden om het gewenste samenleven mogelijk te maken in de plaats van loopbanen die voornamelijk bedoeld zijn voor het realiseren van de vanzelfsprekende maar vernietigende economische groei.

Uit een gebrek aan collectief religieuze, spirituele en ethische kaders, verlangen we naar zinvol leven om ons dwalen richting te geven. En dit in een inclusief werkveld voor iedereen die wil werken onder welke vorm ook en met gepaste en gevarieerde vormen van waardering voor werk. 

De betekeniseconomie maakt dat we verlangen naar zinvol werk, voor jezelf, je inner circle en het groter geheel. Waarbinnen we als jonge en minder jonge volwassenen nood hebben om zinvol en lerend aan de slag te zijn in harmonie met ons privéleven. Waar de kennis en ervaring van de oudere generaties gewaardeerd en beschermd wordt en waar zelfzorg en zorg voor naasten inpasbaar is. 

Een werkveld waarin we onzekerheidsvaardig en veranderkrachtig met crisissen omgaan. Waar bedrijven toegang hebben tot voldoende medewerkers die leiderschap nemen over hun loopbaan als partner van de werkgever. En die het ondernemerslandschap voedt met duurzame ondernemers. Dit dankzij gepast beleid, vaardig HR-management en ontwikkelingsgerichte en transformerende loopbaanbegeleiding.  

We voelen ons verenigd in ons verlangen de onvermijdelijke paradigmashift te ondersteunen en samen collectieve verandering op politiek, economisch, sociaal en maatschappelijk vlak mogelijk te maken. Om op die manier de ontwikkeling van de inner development goals – geformuleerd als voorwaarde voor het behalen van de sustainable development goals – te helpen realiseren. En dit constructief kader hopen we te mogen voelen in de pers wanneer het over loopbanen gaat.

Voor wie?

We nodigen werkgevers, hr-professionals, loopbaancoaches, beleidsmakers en pers uit samen na te denken over een alternatief zoals Deep Careers.

Wil je graag mee in gesprek gaan?