Wat is een deep career?

Hoe kijken wij als maatschappij naar een loopbaan? Wat betekent werk? Wat zijn de verwachtingen? Welke rol speelt het werkveld op maatschappelijk, economisch, ecologisch en politiek gebied? En is dit wel zoals we het willen? Of hoe het hoort voor de leefbaarheid van de planeet en haar bewoners?

Na jaren ervaring in individuele loopbaanbegeleiding kwam de vraag naar het breder perspectief op de loopbaan steeds meer op de voorgrond. Deep Careers is onze poging een leefbaar alternatief te formuleren als vertrekpunt voor levengevende gesprekken met loopbaanprofessionals.

Wat?

Een Deep Career is een non-lineaire loopbaan die divers mag zijn in vorm en inhoud, die je zelf aanstuurt vanuit eigenaarschap en waarbij je het wij-denken omarmt, die verankerd is in wie jij bent en wat je wil leren en betekenen voor het geheel.

Het tegenovergestelde van een Deep Career is een fake career. In een fake career weet je niet (meer) wat waardevol is in wat je doet en wie je professioneel bent. Terwijl je je in een deep career innig verbonden voelt met wat je doet, voor wie en waarom je het doet. Kortom, je bent je bewust van wie je bent en je betekenis in de totaliteit van al je verschillende rollen.

Kenmerken van een deep career

Kenmerkend voor een Deep Career is hoe het zich verhoudt ten opzichte van eigenaarschap, tijd, verbinding, ontwikkeling en diversiteit.

Je Deep Career is van jou en niet van je baas, je investeerder of je belangrijkste klant. Jij zit aan het stuur en dat besturingsproces vertrekt van een diep denken, voelen en doen. Het handelt uit een “diep weten” waarbij het het “rationele niet weten” toelaat.

Een Deep Career kent niet persé het klassieke lineaire verloop waarbij je van het vertrekpunt ononderbroken positief evolueert naar het eindpunt. Het verloopt eerder cyclisch, in steeds terugkomende fases, die afgestemd zijn op je levensfase en veerkrachtig je career shocks verwerken door steeds in beweging te zijn. Niet enkel in je eigen loopbaan, maar ook over de generaties heen en met een diep doorvoeld perspectief op de verre toekomst van alle (samen)leven.

Je staat robuust in je Deep Career omdat het verankerd is in je totale identiteit. Je hoeft geen maskers te dragen of rollen te spelen. Je bent tenvolle wie je bent en je voelt je verbonden met een groter geheel waarvoor jij van betekenis wil zijn. Ook als dat betekent dat in bepaalde levensfases je positieve bijdrage aan dat geheel meer, minder of anders loopt. Je laat je leiden door jouw persoonlijke definitie van succes, een intrinsieke motivatie het goede te willen doen en hiervoor erkenning te verlangen. En dat vanuit een fundamenteel vertrouwen in jezelf, de ander en het leven.

Je volgt je leerhonger en omarmt verandering als groeikans. Je bent immers van het robuuste type: veranderkrachtig en onzekerheidsvaardig. Je neemt ruimte voor experiment en durft te bewegen in de chaos vanuit een diep weten. Ook al weet je niet waar de volgende stap je precies zal brengen, je zet hem toch. Je bent moedig en je voelt je gesteund door je peers, coach of mentor.

Een Deep Career omarmt de complexiteit. We worden als maatschappij uitgedaagd een complexiteitssprong te maken en gelaagd te werken. Van binnen naar buiten en terug werken we doorheen de verschillende lagen. Je Deep Career hoeft inhoudelijk geen logisch voorspelbaar pad te zijn. Ook in vorm (combinatie en/of opvolging van verschillende statuten) floreert de variatie want je bent koppig in je visie op de lange termijn maar flexibel en veranderlijk op korte termijn.

Wil je graag mee in gesprek gaan?